תחזית מזג האוויר ב כוֹלבה

15° 16.786 N 73° 55.371 E
מזג חברה
+28 °C
06:32:27
0
88 %
8.2 m/s
WSW
1002 hPa
mist
75
0 °C
0 °C
0 °C
0 °C
06:18
12:40
19:02
20:17
אתמול
0 °C
20 מרץ
0
0 %
0 m/s
NW
0 hPa
N/A
0 %
0 °C
0 °C
0 °C
0 °C
06:38
12:41
18:45
19:56
מזג חברה
mist
+28 °C
06:18
שַׁחַר
0 °C
12:40
יְוֹם
0 °C
19:02
עֶרֶב
0 °C
20:17
לַיְלָה
0 °C
כמות משקעים 0

לחות 88 %

מהירות הרוח 8.2 m/s

כיוון הרוח West-southwest
עננות ומשקעים 75

לַחַץ 1002 hPa

שלב של הירחמָלֵא
זמן מקומי
-
כוֹלבה +05:30
06:08:44
טוען נתוני מזג אוויר...