پیش بینی آب و هوا در پِرِدُڤُي

46° 37.968 N 46° 14.226 E
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
08:17:59
0
41 %
6.49 m/s
NNE
1008 hPa
clear sky
6
+28 °C
+24 °C
+30 °C
+23 °C
04:46
12:00
19:14
21:19
امروز
+28 °C
9 اوت
0
30 %
5.78 m/s
N
1008 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+24 °C
+30 °C
+23 °C
04:46
12:00
19:14
21:19
فردا
+29 °C
10 اوت
0
26 %
2.41 m/s
N
1010 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+24 °C
+30 °C
+22 °C
04:47
12:00
19:13
21:17
سهشنبه
+31 °C
11 اوت
0
20 %
0.96 m/s
N
1010 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+27 °C
+32 °C
+23 °C
04:48
12:00
19:11
21:15
چهار شنبه
+32 °C
12 اوت
0
24 %
4.62 m/s
WSW
1009 hPa
scattered clouds
48 %
+32 °C
+26 °C
+30 °C
+26 °C
04:49
12:00
19:10
21:12
پنج شنبه
+27 °C
13 اوت
0.56
37 %
2.93 m/s
WNW
1007 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+23 °C
+28 °C
+25 °C
04:51
11:59
19:08
21:10
جمعه
+28 °C
14 اوت
0
25 %
5.08 m/s
NW
1010 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+22 °C
+28 °C
+20 °C
04:52
11:59
19:06
21:07
شنبه
+27 °C
15 اوت
0
22 %
4.7 m/s
NW
1010 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+22 °C
+28 °C
+20 °C
04:53
11:59
19:05
21:05
یکشنبه
+27 °C
16 اوت
0
27 %
4.94 m/s
NNW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+21 °C
+28 °C
+21 °C
04:54
11:59
19:03
21:02
دوشنبه
+29 °C
17 اوت
0
19 %
0.75 m/s
WNW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+25 °C
+30 °C
+19 °C
04:56
11:59
19:01
21:00
سهشنبه
+32 °C
18 اوت
0
23 %
5.73 m/s
SE
1006 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+23 °C
+30 °C
+22 °C
04:57
11:58
19:00
20:57
چهار شنبه
+33 °C
19 اوت
0
22 %
0.75 m/s
SW
1003 hPa
sky is clear
10 %
+33 °C
+27 °C
+34 °C
+22 °C
04:58
11:58
18:58
20:55
پنج شنبه
+33 °C
20 اوت
2.79
28 %
4.06 m/s
ENE
1001 hPa
light rain
10 %
+33 °C
+21 °C
+28 °C
+25 °C
05:00
11:58
18:56
20:52
جمعه
+27 °C
21 اوت
0
32 %
6.64 m/s
WNW
1009 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+21 °C
+27 °C
+18 °C
05:01
11:58
18:54
20:50
شنبه
+26 °C
22 اوت
0
25 %
5.58 m/s
NW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+22 °C
+27 °C
+19 °C
05:02
11:57
18:53
20:47
یکشنبه
+29 °C
23 اوت
0
26 %
3.69 m/s
SSW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+23 °C
+29 °C
+21 °C
05:03
11:57
18:51
20:45
دوشنبه
+30 °C
24 اوت
0
26 %
6.82 m/s
WNW
1009 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+26 °C
+30 °C
+23 °C
05:05
11:57
18:49
20:43
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+25 °C
04:46
صبح
+23 °C
12:00
روز
+28 °C
19:14
شب
+30 °C
21:19
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 41 %

سرعت باد 6.49 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 6

فشار 1008 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
پِرِدُڤُي +03:00
08:08:59
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...