پیش بینی آب و هوا در ذاكر كندی

36° 59.154 N 47° 7.854 E
آب و هوا در حال حاضر
-2 °C
03:51:18
0
78 %
1.6 m/s
E
1028 hPa
overcast clouds
99
1 °C
-1 °C
+1 °C
-2 °C
07:20
12:12
17:04
18:36
امروز
1 °C
6 دسامبر
0
65 %
3.17 m/s
ESE
1025 hPa
overcast clouds
100 %
1 °C
-1 °C
+1 °C
-2 °C
07:20
12:12
17:04
18:36
فردا
+2 °C
7 دسامبر
0
69 %
4.04 m/s
WSW
1023 hPa
overcast clouds
93 %
+2 °C
+1 °C
+3 °C
-1 °C
07:21
12:12
17:04
18:37
پنج شنبه
+5 °C
8 دسامبر
0
53 %
2.89 m/s
WSW
1022 hPa
overcast clouds
100 %
+5 °C
+1 °C
+3 °C
-1 °C
07:21
12:13
17:04
18:37
جمعه
+4 °C
9 دسامبر
0
60 %
2.46 m/s
ESE
1024 hPa
few clouds
11 %
+4 °C
-0 °C
+2 °C
-1 °C
07:22
12:13
17:04
18:37
شنبه
+4 °C
10 دسامبر
0
57 %
2.69 m/s
ESE
1022 hPa
scattered clouds
28 %
+4 °C
-0 °C
+1 °C
-2 °C
07:23
12:14
17:04
18:37
یکشنبه
+4 °C
11 دسامبر
0
53 %
1.13 m/s
E
1024 hPa
sky is clear
6 %
+4 °C
-0 °C
+2 °C
-2 °C
07:24
12:14
17:04
18:37
دوشنبه
+5 °C
12 دسامبر
0
40 %
1.32 m/s
WSW
1021 hPa
sky is clear
3 %
+5 °C
1 °C
+2 °C
-2 °C
07:25
12:15
17:05
18:37
سهشنبه
+4 °C
13 دسامبر
0.13
62 %
2.77 m/s
W
1019 hPa
rain and snow
100 %
+4 °C
+1 °C
+2 °C
+2 °C
07:25
12:15
17:05
18:38
چهار شنبه
+5 °C
14 دسامبر
0
61 %
1.21 m/s
NW
1020 hPa
few clouds
13 %
+5 °C
+3 °C
+3 °C
-1 °C
07:26
12:16
17:05
18:38
پنج شنبه
+7 °C
15 دسامبر
0
53 %
3.23 m/s
SW
1018 hPa
overcast clouds
99 %
+7 °C
+2 °C
+4 °C
0 °C
07:27
12:16
17:05
18:38
جمعه
+8 °C
16 دسامبر
0
49 %
3.5 m/s
W
1019 hPa
sky is clear
3 %
+8 °C
+4 °C
+5 °C
0 °C
07:27
12:17
17:06
18:39
شنبه
+9 °C
17 دسامبر
0
45 %
3.24 m/s
ESE
1024 hPa
broken clouds
72 %
+9 °C
+4 °C
+6 °C
+2 °C
07:28
12:17
17:06
18:39
یکشنبه
+9 °C
18 دسامبر
0
45 %
1.16 m/s
ESE
1024 hPa
sky is clear
0 %
+9 °C
+5 °C
+7 °C
+1 °C
07:29
12:17
17:06
18:39
دوشنبه
+11 °C
19 دسامبر
0
39 %
0.91 m/s
SE
1024 hPa
few clouds
22 %
+11 °C
+6 °C
+8 °C
+3 °C
07:29
12:18
17:07
18:40
سهشنبه
+11 °C
20 دسامبر
0
32 %
1.57 m/s
N
1024 hPa
sky is clear
10 %
+11 °C
+6 °C
+8 °C
+3 °C
07:30
12:18
17:07
18:40
چهار شنبه
+9 °C
21 دسامبر
0
37 %
1.46 m/s
N
1022 hPa
sky is clear
0 %
+9 °C
+4 °C
+6 °C
+2 °C
07:30
12:19
17:08
18:41
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
-2 °C
07:20
صبح
-2 °C
12:12
روز
1 °C
17:04
شب
+1 °C
18:36
شب
-1 °C
میزان بارش 0

رطوبت 78 %

سرعت باد 1.6 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 99

فشار 1028 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ذاكر كندی +03:30
03:12:18
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...